bbrnr

450-5484273-1

Opført 1915 med en facadeudformning som nr. 28, blot spejlvendt. - Også i nr. 30 bør butikken have mere diskret skiltning.