bbrnr

450-5484292-1

Forhus mod Kirkegade i to etager, seks fag. Muret hvidmalet facade med kordongesims og taggesims, over facaden en tofags gavlkvist. Afvalmet gavl mod Skolegade; i overetagen to franske døre. Tegltag med skorsten. Sidehus mod Skolegade i to etager, vandskuret og lyst malet.

Ejendommen er opført 1852 til erstatning af to små, grundmurede forhuse opført på ubebygget havegrund af bygmester Johan Jacob Encke omkring 1805 (hvoraf dele kan gemme sig i det nuværende hus). Bagside og sidehus gennemgribende fornyet, en etage bygget på baghuset ved sanering 1985.

Et kønt hjørne, fin afslutning på Kirkegades husrække.