bbrnr

450-5484289-1

Forhus i to etager, seks fag, bindingsværk til gård og gade, sorttjæret med røde tavl; blåmalede vinduer og original fyldingsdør. Tegltag uden skorsten. Baghus i en etage, bindingsværk, sort med hvide tavl.

Et interessant og malerisk hus med meget omsat bindingsværk. Årstallet på facaden ”1727” stemmer dog ikke med foreliggende arkivalier, hvor et årstal omkring "1797" ville passe bedre. 

Det romantiske udseende passer ikke med Nyborg som helhed – huset kunne godt en dag kalkes ”over stok og sten”.