bbrnr

450-5484116-1

Forhus, to etager, ni fag, grundmuret opført 1900 til garveri med dampmaskine og dampskorsten, i 1910 tilføjet nuværende mansardetage. Hvidmalet facade med bånd- og taggesims, mansardtag tækket med skifer, i mansardetagen indbyggede tagkviste. Moderne hoveddør og port.

Bygningen stod ved opførelsen i blank mur med nyrenæssancedetaljer; i sin nuværende udformning indføjer bygningen sig i ”den lyse del” af den indre bys bebyggelse.