bbrnr

450-5484110-1

Forhus i to etager, fire fag. Facaden grundmuret og blåmalet med kordongesims mellem etagerne og taggesims med tandsnit. Hvide seksrudede vinduer, i førstesalen originale, i stueetagen indsat i ny tid. Gårdsiden i bindingsværk, i førstesalen ret spinkelt.

Bygningen stammer for størstedelen fra 1876, men i stueetagen kan gemme sig en rest af Hans Olufsens fire lejeboliger, som lå for sig selv i denne del af Nørregade i 1683.