bbrnr

450-2985-1

Forhus i to etager, ni/ti fag langt, grundmuret. Facaden pudset og malet uden anden dekoration end sålbænke under anden etages vinduer.

Grunden var i 1803 ubebygget, men i 1865 bebygget med et hus omtrent svarende til det nuværende tilhørende konsul, købmand Christian Jensen, men som den driftige garver Adolf Hansen allerede i 1900 lod erstatte med et nyt som der nuværende forsynet med dampmaskine og dampskorsten til drift af garveriet, der desuden omfattede Baggersgade 6 og Nørrevoldgade 44, i 1934 overtaget Nyborg Kommune. Fra 1943 var Nørregade 25 en selvstændig ejendom.

Anonym facade med ret uregelmæssig faginddeling. Butiksfacaderne bør, især i den østlige del af huset, bedre tilpasses overetagens faginddeling.