bbrnr

450-5484248-1

Treetagers grundmuret hus opført 1901 med fire normale og to brede vinduesfag mod Nørregade samt kort sidehus i øst. Refendfuget og pudset underetage, mens overetagerne står i blank mur; kordongesimser under vinduerne samt gesims med konsoller (tandsnit) under taget. Det røde murværk er prydet med horisontale bånd af grøn- og blåglaserede sten.

Huset er overdimensioneret i forhold til husrækken, men i sig selv et smukt, tidstypisk og meget intakt bevaret hus med originale butiksfacader. Huset bør fortsat fremstå i røde mursten, så det tydeligt adskiller sig fra ildebrandshusene og fremstår som typisk for sin tid.