bbrnr

450-5484246-1

Det toetagers hjørnehus i bindingsværk opført efter branden 1797. Bygningen har seks vinduesfag mod Mellemgade og ni mod Nygade. Hjørnet mod disse gader fremstår som typisk for ildebrandshusene skråt afskåret, og er enten ved opførelsen eller senere udført i grundmur ligesom størstedelen af underetagen. Under taget en smuk tandsnitgesims, og taget er i røde tegl med klassiske kviste samt to indbyggede tagterrasser og to skorstene. Mod gården to sidefløje i bindingsværk, der omslutter en lille gårdsplads; nordfløjen har stokværksfremspring, mens sydfløjen har en svalegang med nye, let romantiserede balustre.

I 1917-18 ombyggede Kruse & Bech de to butikker med etablering af store butiksvinduer, hvor bærende murpiller erstattedes af støbejernssøjler og ståldragere. Omkring 1994 retableredes den oprindelige facadeorden med genindførelse af bærende murpiller.

Et interessant bygningskompleks; et af de få, der har bevaret sine side- og baghuse efter de mange gårdrydninger. Man kunne ønske sig bindingsværket overkalket, således at bygningen fremstod som en helhed som ved opførelsen. Koblede rammer i vinduerne samt en smukkere og mere historisk korrekt gadedør kunne ønskes med tiden.