bbrnr

450-5484254-1

Toetagers pudset bygning, grundmuret til gade og gård, fem fag med sidehus; øverst en taskekvist på fire fag. Facaden pudset og gråmalet; underetagen er domineret af vinduer og indgangsdør til et butikslokale.

Bygningen er efter bybranden 1797 opført af bindingsværk i to etager, efter 1901 med pudset gadefacade og i 1919 forhøjet med taskekvisten, hvor underetagen samtidig blev grundmuret. Huset er siden stærkt ombygget og fremstår ret ødelagt og disharmonisk med den overbyggede kvist og den overskårne stueetage, men er dog stærkt forbedret i forhold til situationen i 1994 (Kommuneatlas, s. 39). Facaden vil kunne reddes, hvis butikken blev ombygget med murpiller svarende til førstesalens inddeling.