bbrnr

450-5484249-1

Treetagers hus i fire fag med grundmuret lyst pudset facade mod gaden, men bindingsværk mod gården. Facaden har dobbelte kordongesimser mellem etagerne og enkel taggesims; under førstesalens midterste vinduer desuden en enkel blændingsfrise. Sadeltag med røde tegl-tagsten og øverst en skorsten.

Bygningen, der i dag huser butik og bolig, fremstår harmonisk og kunne med knap så dominerende solafskærmning i stuetagen være et smukt hus i gaden. Koblede vinduesrammer og en smukkere og mere historisk korrekt gadedør kunne ønskes med tiden.