bbrnr

450-5484256-1

Bygningskompleks formet som sammensat af tre kuber: Mod Baggersgade den højeste fløj i fire etager, mod Mellemgade og Nørregade i tre etager.

Facaden mod Mellemgade og torvepladsen foran kirken er klart bygningens hovedfacade, hvor vinduerne er udformet som franske vinduer med skodder og små altaner. Mod den ældre bebyggelse er desuden indsat en ”brandgavl” med plads til aftræk og skorstenspiber. Facaderne er i dag skalmuret med gule teglsten. Mod gården, der stadig er præget af den flotte afrundede afslutning af banklokalet, er facaderne i dag hvidmalede, men har formentlig oprindeligt stået i blank mur.

Bygningen er opført som Sparekassen for Nyborg By og Omegn 1938 efter gadegennembruddet i 1935, der skabte Baggersgade og en ny forbindelsesvej gennem byen og ned til bilfærgehavnen. Den smukke og funktionalistiske bygning, tegnet af arkitekten Palle Suenson, er opført i murværk, mod gården formodentlig blank mur, nu malet, mod gaden beklædt med hvide Haslefliser.

Bygningen var inden ombygningen et godt eksempel på dansk og international modernistisk arkitektur og rummede mange fine detaljer, hvoraf nogen er bevaret, bl.a. altangitrene mod Mellemgade. Bygningen er ombygget i 1994, hvorved den oprindelige klinkebeklædning fjernedes og erstattedes med skalmuring.

Bygningen er et af funktionalismens hovedværker i provinsen, og den bør helt klart en dag have rekonstrueret sin oprindelige beklædning med hvide fliser.