bbrnr

450-5484136-1

Vægtergade 10-12: Et forhus i to etager, fem fag, grundmuret til gaden, overkalket bindingsværk mod gården. Underetage lyst malet, overetage i blank mur samt hvid taggesims. Tegltag med to store tagkviste i bindingsværk.

I sin helhed et resultat af tiden omkring 1900, men rummer i sin kerne rester af de 11 lejeboder, som efter branden 1797 blev opført af købmand Andersen Rosenvin, men omkring 1812 solgt til privateje.