bbrnr

450-5484126-1

Forhus i to etager, seks fag. Facade og bagside i bindingsværk, facaden med dobbelt stænderværk. Tegltag med ovenlysvinduer.

Huset blev efter alt at dømme skånet for branden 1797, og bindingsværket kan være fra midten af 1700-tallet, om end det kan være omsat flere gange siden.

Et velbevaret klassicistisk bindingsværkshus med en fin indpasset butiksfacade. Ved lejlighed bør det overvejes at overkalke facaderne på Nørregade 17 og 19, så præget af rolig klassicisme forstærkes, samtidig med at man stadig kan se bindingsværket bag kalkningen.