bbrnr

450-5484129-1

Forhus i to etager, fem fag. Overetage og bagside i bindingsværk, mod gaden med dobbelt stænderværk. Nyere butiksfacade og tegltag med tagkvist.

Huset blev efter alt at dømme skånet for branden 1797, og bindingsværket kan være fra midten af 1700-tallet, om end det kan være omsat flere gange.

Butikken indordner sig under etageinddelingen men burde en dag indrettes med murpiller, der svarer til overetagens faginddeling. Termovinduerne med buet glas i anden etage bør udskiftes med almindelige seksrudede vinduer med plant glas og koblede rammer – og desuden bør facaden ved lejlighed overkalkes, så præget af rolig klassicisme forstærkes (jfr. Nørregade 17).