bbrnr

450-5484399-1

Forhus i to etager, fire fag, blåt malet med hvid kordon- og taggesims samt rødt tegltag; i bagsiden bindingsværk.

Et af de mange små firefagshuse, der blev opført som ”typehuse” efter branden 1797 med en facade svarende til Jacob Enckes mønstertegning. Bindingsværkshuset fik i 1903 en ny gadefacade af grundmur.