bbrnr

450-5484391-1

Grundmuret forhus i to etager og fire fag. Gråpudset facade med hvid kordongesims og taggesims med tandsnit. Bagside nybygget i nyere tid. Rødt tegltag med nyere tagkvist. Tofags baghus i to etager, grundmuret med tegltag.

I kernen et originalt ildebrandshus med fine detaljer i facaden, som muligvis er grundmuret i første halvdel af 1800-tallet. Baghuset vigtigt for helheden langs Rosenbækken.