bbrnr

450-5484388-2

Baghusets bagside danner sammen med bindingsværksbaghuset til Vestervoldgade 31 en pragtfuld husrække langs Rosenbækken og den gamle byvold.

Selv om dette hjørne af karréen ikke brændte i 1797, synes bindingsværket dog ikke at være ældre end første halvdel af 1800-tallet.