bbrnr

450-5484388-1

Forhus på ni fag, to etager. Grundmuret gråpudset facade med fladbuestik over porten og første sals vinduer; kordongesims og taggesims. Underetagen er domineret af butiksvinduer, men en fin original port er bevaret. Rødt tegltag med tagkvist.

Gårdfacade i bindingsværk, som resten af ejendommen rødt med gulkalkede tavl. Mod vest en udvendig trappe til en original plankedør. Sidehus i øst, der udvider sig med skråfag til begge sider samt baghus med overdækket opgang til første sal mod gården, alt i bindingsværk. Brolagt gårdsplads og port med fyldingsfløje; portens sider overkalket bindingsværk og træplanker i en del af gulvet.

Bag den lidt kedelige facade gemmer sig en af Nyborgs perler, en af byens bedste og mest intakte bindingsværksgårde med original brolægning og gamle opgange til overetagerne. Baghusets bagside danner sammen med bindingsværksbaghuset til Vestervoldgade 31 en pragtfuld husrække langs den gamle byvold. Selv om dette hjørne af karréen ikke brændte i 1797, ses bindingsværket dog at være opført omkring 1800.

Hvis forhuset føres tilbage til sin originale tilstand, hvor underetagens vinduesåbninger følger rytmen i overetagen i højere grad end nu, vil det være et fint element i Nyborg bybillede. Men mest afgørende er at bevare hele komplekset med gårdinteriøret og bagsiden mod Rosenbækken.