bbrnr

450-5484387-1

Et velproportioneret grundmuret forhus i tre etager, fire fag. Facaden pudset og malet, opdelt med kordongesimser og taggesims; nyere indgangsdør. Skorsten i det røde tegltag. Baghus i to etager, overetagen bindingsværk mod begge sider.

I kernen et to-etagers bindingsværkshus fra midten af 1700-tallet, med senere grundmuret gadefacade og forhøjet i 1855.

Renoveret i 1985, desværre med termovinduer og ny dør; med koblede rammer og en tidstypisk indgangsdør kan det igen blive et smukt hus i gaden. Baghuset bevaringsværdigt; danner helhed med baghuset til Vestervoldgade 33.