bbrnr

450-4780-1

Ejendommen har to forhuse: Korsgade 15 og Vestervoldgade 27.

Vestervoldgade 27 er et grundmuret hus i tre etager og fem fag mod Vestervoldgade opført 1859. Facaden, der tidligere har stået i blank mur, er i dag overmalet i lys farve. Trekantfrontoner over vinduerne i anden etage samt savtakfriser over første og tredje etage; taggesims med zig-zag-murbånd. Nyere butiksfacade, hvorover man ser gesimserne over de tidligere vinduer.

Korsgade 15: Ved Korsgades udvidelse i 1915 blev ejendommen hjørnehus og fik nyt sidehus, oprindeligt opført i rødt tegl i sammenhæng med Korsgade 11-13 (se facadetegning under Korsgade 13). Brandgavlen i Vestervoldgade 27 blev blottet som gavlfacade og overgangsled til Korsgade 15, et mindre sidehus i to etager med malet teglstensfacade; tandsnitgesims og sortglaseret tegltag med to tagkviste. Den oprindelige sammenhørigheden med Korsgade 11-13 er blevet svækket ved overmaling af facaden, der til gengæld knytter Korsgade 15 tættere til Vestervoldgade 27.

Et fint kompleks, der fortæller udviklingshistorie. Ved en fremtidig ombygning bør underetagerne, ikke mindst mod Vestervoldgade, gengives deres oprindelig faginddeling.