bbrnr

450-5484397-1

Forhus i to etager og elleve fag, grundmuret til gaden. Bagsiden overpudset, men oprindeligt udført af kalksten fra Faxe Kalkbrud, ligesom Kongegade 24. Facaden opdelt i fem midterfag og to gange tre sidefag, let fremhævet med risalitfremspring. Underetagen i sidefagene refendfuget, midterfagene fremhævet med båndgesims under overetagens vinduer. Kordongesims samt kraftig tandsnitgesims under taget. Rødt tegltag med tagkvist opført 1883 som fotoatelier.

Kort sidehus i vest, en etage i rødt murværk. Baghuset er en selvstændig beboelsesejendom i tre etager, opført i blank mur med gule sten med to markante trappetårne mod forhuset, men ellers uden særlig udsmykning.

Det fornemme forhus, der blev genopført af apoteker Riffenstahl efter bybranden i 1797, er formentlig tegnet af bygmester Jacob Encke og opført samtidig med Kongegade 24. Bygningen har været anvendt til garnisonens indkvartering.

Vigtig og markant bygning i forhold til helheden i Kongegade; butiksfacaden bør dog ombygges, så den svarer helt til overetagens faginddeling. Baghuset Kongegade 22 C er opført 1905 som beboelsesejendom.