bbrnr

450-2286-1

Forhus i tre etager, to brede fag, grundmuret. Facaden pudset og malet; stueetagen indrettet til butik. Bagside i to etager, samt nyere baghus, opført 1983 som ”gavlhus”.

Bygning opført efter branden 1797 af bindingsværk i to etager, i 1919 forhøjet til tre etager med gadefacade af grundmur, hvor underetagens murpiller i 1938 blev erstattet af to ommurede stålsøjler på hver side af et stort butiksvindue. Efterfølgende etableredes det nuværende frie spænd og dermed frihed i udformningen af butiksfacaden.

Facaden bør enten have sine tidligere funkisvinduer retableret – eller opdeles i fire fag med traditionelle seksrudede vinduer.