bbrnr

450-5484390-1

Forhus i tre etager, seks fag opført 1890. Facade i blank rød mur med bånd af grønglaserede sten. I stueetagen butiksvinduer med fladbuestik over. I anden etage vinduer med rundbuestik over, kantet af frise med grønglaserede sten, mens vinduerne i tredje etage har fladbuestik. Gesimsbånd over stueetagen samt taggesims markeret med grønglaserede sten og formstensfriser.

Ved porten en ældre sandstenstavle med familien Gertz´ initialer samt årstallene 1805 (formentlig overtagelsesår; i 1802 ejedes bygningen af en bagermester Møller, Kerteminde) og siden har den været ejet af bagermestre.

Mod gården står forhuset i gule sten; i øst to sidehuse, det første i to etager, bindingsværk, det sydligste i pudset murværk – alt meget ombygget til bageriformål.

En meget fin historicistisk bygning, hvor ombygninger af underetagens butik med indpasning af store moderne butiksvinduer er udført særdeles vellykket i samspil med husets originale arkitektur med dets fine murstensdetaljer.