bbrnr

450-2282-1

Forhus i to etager og fem fag, lyst pudset og malet. Vinduer i overetagen markeret med indfatninger og brystninger, profileret kordongesims og taggesims. Stueetage domineret af butiksvinduer og moderne indgangsdør. Rødt tegltag med fire ovenlysvinduer. Bagside i bindingsværk, og mod vest to sidehuse, det første i bindingsværk, det sydligste muret. Gården overbygget af butikken.

Bygmester Johan Jacob Encke købte brandtomten i 1798 og har formodentlig selv genopført huset bestående af bindingsværk i to etager. I 1879 fik gadefacaden en grundmuret underetage med murpiller, og hele facaden pudset med bånd, kvadre og indfatninger. I 1925 blev underetagens murpiller erstattet af nuværende stålkonstruktion.

Pænt hus med velbevaret overetage, mens underetagen er helt domineret af den nyere butiksindretning. Butiksfacaden bør føres tilbage med murpiller og faginddeling, der understøtter facaden.