bbrnr

450-5484384-1

Forhus i to etager, ti fag, grundmuret til alle sider. Facaden er et stykke fornem arkitektur, opdelt og dekoreret.

Midterpartiet på tre fag, heraf et bredere portfag, er i underetagen inddelt med kvaderlisener, mens overetagen er opdelt med pilastre, der i gavlkvisten afsluttes med joniske kapitæler. Over gavlkvisten en halvrund fronton prydet med medaljon.

De to endefag er markeret med let risalitfremspring, kvaderlisener i underetagen samt i overetagen vinduesindfatninger med brystninger under.

De to gange tre ”mellemfag” er markeret med en ”løbende hund”-frise i kordongesimsen samt vinduesindfatninger med små konsoller under sålbænkene. Over det hele samt i frontonen en kraftig profileret taggesims. Facadens murværk er gulkalket, mens alle detaljer står hvidmalede.

Gårdfacaden er mere enkel, opdelt af en kordongesims og over midten en muret gavlkvist med profilerede gesimser. Teglhængt sadeltag med tagkviste med buet overkant samt to hvidkalkede originale skorstene. Smalt sidehus i øst i en etage i bindingsværk med sadeltag, samt i vest nærmest forhuset et nyere sidehus i to etager og tegltag med lav hældning. Syd herfor endnu et bredere sidehus i bindingsværk, to etager. Gårdspladsen har fin brolagt belægning.

Huset står intakt med mange fine originale detaljer. Tag i røde tegl og to hvide skorstene samt to tagkviste mod gaden. Huset er opført af Nyborgs berømte bygmester Jacob Encke lige efter bybranden og var beboet af ham selv. Det er et af genopbygningens fornemste huse og markerer sammen med Kongegade 22 og 24 strøget som centrum i den klassicistiske by.