bbrnr

450-14016-1

Til ejendommen hører to forhuse: Hjørnehuset Kongegade 10, og sidehuset Korsgade 9.

Kongegade 10, et hjørnehus mod Korsgade og Kongegade med skråt afskåret hjørnefag og helvalmet gavl mod Korsgade; syv fag mod Kongegade. Facaden er lyst pudset med indfatninger omkring vinduerne samt kordongesims og kraftig profileret taggesims.

Korsgade 9, det lavere sidehus er også i to etager, otte fag, ligeledes pudset og malet, men med enklere taggesims og uden kordongesims. Rødt sadeltag i tegl og to skorstene.

Mod gården står begge fløje opført i bindingsværk og det samme gælder sidebygningerne i øst, både den første sidebygning i to etager og forlængelsen i en etage med trempel. Gårdspladsen intakt med pigstensbelægning og ganglinjer lagt i bordursten.

Husene er opført efter branden 1797 af bindingsværk, hvor facadernes i 1897 fik en grundmuret underetage og i øvrigt blev pudset med trukne bånd og gesimser og malet. Et meget interessant ”ildebrandshus” med et smukt og næsten intakt gårdinteriør, der fortjener hyppigere offentlig adgang.

Butikken føjer sig mht. murbehandling og skiltning pænt ind i helheden, men vinduerne i Kongegade-fløjen er alt for store. Ved lejlighed bør butikken ombygges, så vinduer og murpiller svarer til overetagens faginddeling.