bbrnr

450-5484402-1

Forhus i to etager med ti fag mod Adelgade og afvalmet gavl med afskåret hjørne mod syd og Rosenbækken.

Mod gaden står huset rødmalet med nyere helruder i originale lysninger; mens gårdsiden er opdelt i flere afdelinger, heriblandt et gavlparti, som er rest af det lange bindingsværks sidehus, som blev nedrevet i 1970´erne; i enkelte sektioner ses bindingsværk. Tegltag med ovenlysvinduer.

Bygningen huser i dag værtshus og beboelse. Bygningen er egentlig ret intakt mod gaden, og ville med lys bemaling/kalkning og originale seksrudede vinduer være en pryd for dette så synlige og vigtige sted i byen.

Gården er ryddet ved byfornyelse og bruges i dag til parkering; derved har bygningen mistet alt bagareal. Ved en sanering af bygningen bør den forsynes med gårdhave eller lignende.

Ejendommen var i 1803 en del af apotekskomplekset, hørende til Kongegade 24, men blev 1850 udskilt som selvstændig ejendom med værtshus. I den forbindelse blev forhuset forlænget mod syd.