bbrnr

450-5484401-1

Hjørneejendommen har to forskellige forhuse: Kongegade 24 og Adelgade 2.

Kongegade 24 fremstår som en palæagtig bygning med klassicistisk facade i to etager, ni fag. De tre midterfag indrammet af kanellerede pilastre, der som kapitæler er forsynet med en lille guirlande samt refendfuget kælderetage. Over facaden en kraftig profileret taggesims, der i midterpartiet fungerer som arkitrav. Gårdfacaden står i grå Faxe-kalksten. Bygningen har fuld kælder.

Adelgade 2 er et tre etager højt hjørnehus med afrundet hjørne mod Kongegade samt 10 fag mod Adelgade, hvor der også er indgangsdør og port til gården. Underetagen, der står gråt malet, er let refendfuget, mens overetagerne står hvidmalede. De yderste fag mod Adelgade er markeret med indfatninger omkring anden etages vinduer, desuden kordongesims over stueetagen, båndgesims under førstesalens vinduer samt profileret taggesims. Tegltag med tre skorstene, bagsiden rødkalket.

Kongegade 24 er opført som apotek efter branden 1797. Bagsiden er opført af Faxe-kalksten, som blev doneret til Nyborg efter branden i 1797. Bygningen er tydeligvis opført sammen med kongegade 22, måske er Jacob Encke arkitekten bag begge de to fornemme ejendomme.

Adelgade 2 blev efter branden 1797 opført af grundmur i to etager, omkring 1846 forhøjet til tre etager.