bbrnr

450-2333-1

Forhus i to etager, facaden muret og malet, stueetagen ombygget i nyere tid, mens overetagen er fint bevaret med båndgesims under de midterste 4 vinduer og indfatninger omkring yderfagenes vinduer samt trukken gesims. Facaden er nu pudset og malet, og der er en port fra gade til gård: to fløje med fyldinger.

Bagside samt baghus i to etager i bindingsværk; baghuset har højstolper i bagsiden, men dette ellers gamle træk skyldes formentlig blot en tilfældighed.

Hele anlægget er interessant og velbevaret.  Forhuset kan følges tilbage til den første brandtaksation 1761 beskrevet som et bindingsværkshus i to etager. Den grundmurede gadefacade stammer formodentlig fra 1852. Matriklen er sandsynligvis bebygget siden fæstningsvoldens opførsel ved Christian 3., hvor volden, der tidligere omkransede byen, blev indkorporeret i byen. Bygningen har i sine forskellige udformninger huset bolig og småerhverv.