bbrnr

450-323-1

Forhus på 12 brede fag, to etager med teglhængt sadeltag.

Facaden står i blank mur med gule sten, inddelt med kvaderlisener ved hjørnerne og omkring midterpartiet. Store hvidmalede dannebrogsvinduer, i de 3 x yderfag i stueetagen med vandrette konsoller over. I midten en rundbuet port, flankeret af granitborner.

Som det første hus i Blegdamsgade umiddelbart indenfor Landporten lå i 1683 her Kongens smedje. Fra 1754-1950 var der næsten uafbrudt feldberederi og garveri på matriklen. Også denne funktion var betinget af adgangen til vandet i Slotssøen. I 1888 overtoges firmaet af garver Andreas J. Oesterby, der var født i Paris den 20. januar 1867 og blev uddannet i Tyskland, Frankrig og København. Garveriet var kendt for sin banebrydende og fine garvning af bl.a. grønlandske hajskind. Ejendommen har siden huset en spejdertrop og er i dag anvendt til beboelse.

Den nuværende gule murstensbygning med rødt tegltag i 2 etager og 12 fag er opført 1856. Med sin enkle, men storladne senklassicistiske facade har ejendommen meget stor betydning som ”bagfacade” for Stendamsgade og ”højre flanke”, når man møder byen efter at have passeret Landporten.