Kulturarvsmasterplan

for Nyborg og kongernes Østfyn.

Fortællingerne om Danmarks Riges Hjerte

De fysiske levn og de fortællinger, der knytter sig til Danmark Riges Hjerte, kan samles i tre hovedgreb: Sværdet, Ordet og Vejen

 

 

Vejen - Danmarksporten

Danmarksporten og Rigets Hovedstrøg. Siden rigssamlingen i vikingetiden har Nyborg med Slipshavn udgjort det eneste overfartssted fra Fyn over Storebælt til Sjælland og som sådan været af central betydning for rigets sammenhængskraft.

Ordet - Demokratiets Vugge

Danehoffet og Middelalderens Christiansborg, Parlamentsbyen Nyborg. Nyborg var fra 1200-tallet og ind i 1400-tallet det lovfæstede årlige mødested for det danske parlament.

Sværdet - Kongernes Nyborg

Borgholmen med den magtfulde ringmursborg: Borgen Nyborg stod færdig i 1209-10 (i kong Valdemar Sejrs tid). Den blev allerede da omgivet af et mægtigt kanalsystem, der skaffede søer, voldgrave, møllekraft og ferskvand til den nye borg og by. I de følgende 400 år forblev Nyborg et vigtigt residensslot for kongemagten.

Kontakt

Nyborg Kommune

Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg

Tlf. 6333 7000

e-mail: kommune@nyborg.dk

Kontakt

Genveje